Press "Enter" to skip to content

Posts published by “กิตติศักดิ์ อำท้าว”

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเ…

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการศึกษาและมอบนโยบายการศึกษาแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวร…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เ…

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำน…

ประดับแถบอินทนูและมอบบัตรประจำตัวข้าราชครูบรรจุใหม่ จำนวน 25 ราย

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป…

สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับรายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ 20 อัตรา และร่วมบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) 56 อัตรา

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป…

Mission News Theme by Compete Themes.