Press "Enter" to skip to content

ยินดีต้อนรับสู่ สพป.ขอนแก่น เขต 5

ประกาศหนังสือราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวขอนแก่น 5

กิจกรรม ปั้นฝันด้วยพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพสู่ฐานอนาคตที่มั่นคง ระยะที่ 3 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (G-tech)

กิจกรรม ปั้นฝันด้วยพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพสู่ฐานอนาคตที่มั่นคง ระยะที่ 3 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (G-tech)

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจ…

อ่านต่อ >>>

ประกาศงานบริหารการเงิน

จดหมายข่าว Update

บทความกรณีตัวอย่างทางกฎหมาย

ผลงานวิชาการ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข่าวโรงเรียนในสังกัด

Mission News Theme by Compete Themes.