Press "Enter" to skip to content

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

More from ประกาศหนังสือราชการMore posts in ประกาศหนังสือราชการ »
Mission News Theme by Compete Themes.