Press "Enter" to skip to content

ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2567

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การตรวจสุขภาพ-ประจำปี-2567

Mission News Theme by Compete Themes.