Press "Enter" to skip to content

พิธีเปิดกิจกรรมเกี่ยวเพื่อน้อง เกี่ยวข้าวในแปลงนาโรงเรียนบ้านร่องแซง

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเกี่ยวเพื่อน้อง เกี่ยวข้าวในแปลงนาโรงเรียนบ้านร่องแซง โดยมีนายสุทธิรักษ์ เมืองสอน นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน, นายอาทิตย์ ทองดี ผอ.รร. บ้านร่องแซง คณะผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม, ผู้นำชุมชน, ผู้ปกครองนักเรียน, และพ่อแม่ พี่น้องในชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นกิจกรรมสานต่อจากการที่โรงเรียนได้มีการดำนาปลูกข้าว ไว้เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา ในเนื้อที่ 2ไร่กว่า ซึ่งการเก็บเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่ในวันนี้ เป็นข้าวที่ได้จากการที่ผู้ปกครองนักเรียนได้ลงมือลงแรงร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าว และจะนำไปให้นักเรียนได้รับประทานในโครงการอาหารกลางวันและเพื่อการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน เป็นการเรียนการสอน และให้ความรู้กับนักเรียนได้รู้จักการเก็บเกี่ยวข้าวหลังมีการเรียนรู้การปลูกข้าวไปแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์การทำนาด้วยมือให้คงอยู่ตลอดไป นอกจากนั้น เพื่อเป็นเเบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง ๆ ได้สืบสานกิจกรรมปลูกข้าวเพื่อน้อง และเกี่ยวเพื่อน้องนี้ต่อไป

More from ข่าวกิจกรรมMore posts in ข่าวกิจกรรม »
Mission News Theme by Compete Themes.