Press "Enter" to skip to content

ประดับแถบอินทนูและมอบบัตรประจำตัวข้าราชครูบรรจุใหม่ จำนวน 25 ราย

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 มอบให้นายสุระพล สอนเสนา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีประดับแถบอินทนู และมอบบัตรข้าราชการแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ โดยมีอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 27 อัตรา ซึ่งมีครูผู้ช่วยเข้ารายงานตัวและจัดทำข้อมูล เอกสารสำคัญในการบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 25 ราย และมีผู้สละสิทธิ์การบรรจุฯ จำนวน 2 ราย ซึ่งการประดับแถบอินทนูและมอบบัตรข้าราชการแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคลแก่ครูผู้ช่วย ในการทำหน้าที่เป็นข้าราชการครูสอนหนังสือนักเรียนให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมม่านแพชมพู สพป.ขอนแก่น เขต 5 (…ดูภาพทั้งหมด…)

More from ข่าวกิจกรรมMore posts in ข่าวกิจกรรม »
Mission News Theme by Compete Themes.