Press "Enter" to skip to content

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.มหาสารคาม เขต 3

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย นายสุระพล สอนเสนา นายเอกศักดิ์ จันทะกา รอง ผอ. สพป ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.มหาสารคาม เขต 3 นำโดยนายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ในโอกาสนี้ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานและบรรยายพิเศษหัวข้อ 40 กระบวนท่า 5 วิธีคิด สู่วิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน ในการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มุ่งสู่มาตรฐาน บริหารเหนือความคาดหมาย โดยคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศ ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียน ในสังกัด สพป.มหาสารคามเขต 3 จำนวน 60 คน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมม่านแพชมพู

More from ข่าวกิจกรรมMore posts in ข่าวกิจกรรม »
Mission News Theme by Compete Themes.