Press "Enter" to skip to content

สกร. ขอนแก่น ส่งความสุขให้น้องลงพื้นที่ โรงเรียนเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร. หรือ กศน. เดิม) จัดกิจกรรมส่งความสุขให้น้อง ประจำปี 2567 เพื่อส่งความสุขจากพี่สู่น้องทั่วประเทศในช่วงวันปีใหม่ วันเด็ก วันครู พร้อมทั้งสิ่งของอุปโภค บริโภค เครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาน โดยมีนายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษา รมช. ศึกษาธิการ นำคณะลงพื้นที่ทำกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า โรงเรียนในสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โดยมีนายสุระพล สอนเสนา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

More from ข่าวกิจกรรมMore posts in ข่าวกิจกรรม »
Mission News Theme by Compete Themes.