Press "Enter" to skip to content

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านผาขาม ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายในงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข” เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมเรียนรู้วิถีไทยด้วยความสุขความสนุกแบบเต็มอิ่ม โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ อ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ได้มอบเกียรติบัตรการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ระดับประถมศึกษา ป.4-6 และ ม. 1-3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนท่ากุญชร และโรงเรียนบ้านบริบูรณ์

More from ข่าวกิจกรรมMore posts in ข่าวกิจกรรม »
Mission News Theme by Compete Themes.