Press "Enter" to skip to content

การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองสายตาและระบบบริการอนามัยโรงเรียน รุ่นที่ 5

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 มอบหมายให้ นายเอกศักดิ์ จันทะกา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองสายตาและระบบบริการอนามัยโรงเรียน รุ่นที่ 5 และมีการบรรยาย

  1. ชี้แจงนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและแนวทางการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนโดย นางบังอร กล่ำสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
  2. การเฝ้าระวังภาวะเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน และการคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง โดย นางสาวชุติมา น้อยวังหิน นักโภชนาการปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
  3. การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล โดย นางสาวสุวิชชา สังข์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
  4. วิธีการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนเบื้องต้น โดย นางสาวกรวิภา ภาคภูมิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
  5. ตรวจคัดกรองสายตานักเรียนเบื้องต้น โดย วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
  6. แนวทางการบันทึกและส่งข้อมูลการคัดกรอง โดย วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ ในการคัดกรองสายตา ประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นและการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชธมฺโม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
More from ข่าวกิจกรรมMore posts in ข่าวกิจกรรม »
Mission News Theme by Compete Themes.