Press "Enter" to skip to content

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประธานศูนย์สอบ พร้อมด้วย นายเอกศักดิ์ จันทะกา นายสุระพล สอนเสนา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 และคณะนิเทศติดตามและประเมินผล ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภายในเขตบริการ เพื่อให้สนามสอบทุกๆสนามสอบในศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามนโยบายของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

More from ข่าวกิจกรรมMore posts in ข่าวกิจกรรม »
Mission News Theme by Compete Themes.