Press "Enter" to skip to content

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณภาพของ สพป.ขอนแก่น เขต ๕

พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณภาพของ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ โดยมีนายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารด้านการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด สำนักส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอชุมแพ ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ให้การต้อนรับ หลังจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ ณ ห้องหลวงพ่อสายทอง เตชธมมฺโม เสร็จแล้ว เดินทางไปยังห้องประชุมม่านแพชมพู ภายในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชมวิดิทัศน์และพบปะพูดคุยรับพร้อมทั้งให้โอวาสแก่คณะผู้มาต้อนรับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝากคณะผู้บริหารให้หมั่นลงนิเทศโรงเรียน ยึดถือแนวปฏิบัติแบบเรียบง่าย ลดกระบวนการขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและยึดหลักพอเพียงเพื่อให้โรงเรียนมีเวลาจัดการเรียนการสอนนักเรียนให้มากที่สุด จากนั้นเดินทางไปยังวัดป่าศรีบุรี ในเขตอำเภอชุมแพ เพื่อเป็นประธานทอดผ้าป่าและยกช่อฟ้า และเดินทางต่อไปยังโรงเรียนโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่นเขต 5 เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูให้การต้อนรับ โดยฝากถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การลดปัญหาหนี้สินครูโดยกล่าวว่าให้ต้นสังกัดหักหนี้สินได้ไม่เกิน 70% การพัฒนาแพลตฟอร์มจับคู่การย้ายครูคืนถิ่น การผลักดันงบประมาณเพื่อจ้างนักการภารโรงเพื่อลดภาระครู โดยนโยบายลดภาระครูกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มีเจตนาจะให้ครูสบายขึ้นแต่ให้ครูได้มีเวลากับนักเรียนมากขึ้น การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือจัดการเรียนการสอน เบื้องต้นให้โรงเรียนเตรียมข้อมูลพื้นฐานและแผนการพัฒนาโดยนำข้อมูลเข้าระบบ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการร่วมกันหาแนวทางร่วมพัฒนาแยกเป็นพื้นที่ ในส่วนของนโยบายโรงเรียนคุณภาพ รมต. ศึกษาฯแจ้งว่าในเบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้แต่ละอำเภอมีโรงเรียนคุณภาพอย่างน้อยหนึ่งโรงเรียน ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับโรงเรียนในเครือข่ายเช่น วัสดุอุปกรณ์ อาคาร สระว่ายนำ้ แนวทางการบริหารจัดการ นวัตกรรมแนวการจัดการเรียนการสอนของครู ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (PLC)ในระดับ ผอ.รร. และครูผู้สอน ซึ่งหากได้ผลเป็นที่น่าพอใจจะขยายลงสู่ระดับตำบลให้มีจำนวนโรงเรียนคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้ได้กล่าวฝากทิ้งท้ายให้กับที่ประชุมว่า “วิสาสา ปรมา ญาติ ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งในโลกนี้” อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการศึกษาสร้างความคุ้นเคยกัน เพื่อจะได้ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาต่อไปดังสโลแกน จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน จากนั้นเดินเยี่ยมชมอาคารอนุบาลหลังใหม่ของโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู และปลูกต้นรวงผึ้งก่อนเดินทางกลับ

More from ข่าวกิจกรรมMore posts in ข่าวกิจกรรม »
Mission News Theme by Compete Themes.