Press "Enter" to skip to content

ประชุมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมม่านแพชมพู สพป.ขอนแก่น เขต 5

More from ข่าวกิจกรรมMore posts in ข่าวกิจกรรม »
Mission News Theme by Compete Themes.