Press "Enter" to skip to content

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย นายสุระพล สอนเสนา นายเอกศักดิ์ จันทะกา รอง ผอ. สพป ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการที่มุ่งสู่มาตรฐานบริการเหนือความคาดหมาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ในโอกาศนี้นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานและบรรยายพิเศษหัวข้อ 40 กระบวนท่า 5 วิธีคิด สู่วิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร ศึกษานิเทศ ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียน ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 30 คน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมม่านแพชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม การย้ายมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5

More from ข่าวกิจกรรมMore posts in ข่าวกิจกรรม »
Mission News Theme by Compete Themes.