Press "Enter" to skip to content

Posts published by “กิตติศักดิ์ อำท้าว”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เ…

สกร. ขอนแก่น ส่งความสุขให้น้องลงพื้นที่ โรงเรียนเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (ส…

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2567 รอบที่ 1

การย้ายข้าราชการครูและบุค…

Mission News Theme by Compete Themes.