Press "Enter" to skip to content

Posts published in “ข่าวกิจกรรม”

สกร. ขอนแก่น ส่งความสุขให้น้องลงพื้นที่ โรงเรียนเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (ส…

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำน…

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรานาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป…

พิธีประดับแถบอินทรธนูและมอบบัตรประจำตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่ 6 สาขาวิชาเอก จำนวน 16 ราย

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป…

Mission News Theme by Compete Themes.