Press "Enter" to skip to content

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2567 รอบที่ 2

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2567 รอบที่ 2

ว-2383-4-แจ้งย้ายครูรอบ-2-1

สิ่งที่ส่งมาด้วย-1-2-1

สิ่งที่ส่งมาด้วย-4-5-1

More from ประกาศหนังสือราชการMore posts in ประกาศหนังสือราชการ »
Mission News Theme by Compete Themes.