Press "Enter" to skip to content

การแข่งขันโครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ องค์กรในจังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการจัดการแข่งขันโครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 และ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และสถานศึกษาในสังกัด ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การแข่งขันโครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ-2024

Mission News Theme by Compete Themes.