Press "Enter" to skip to content

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน-ภาค-ก

More from ประกาศหนังสือราชการMore posts in ประกาศหนังสือราชการ »
Mission News Theme by Compete Themes.